MFUMU MUANDA NSEMI YE MPUTU LUSEMBO

MPUTU LUSEMBO A DETOURNE LES 300 DOLLARDS QU'UN KESA DE LUANDA A ENVOYE AU GRAND MAITRE MUANDA NSEMI a

MPUTU LUSEMBO A DETOURNE LES 300 DOLLARDS QU'UN KESA DE LUANDA A ENVOYE AU GRAND MAITRE MUANDA NSEMI b