KIMPUANZA KIA KONGO DIAKATI

JONAS SAVIMPI ET ROBERTO HOLDEN SONT DES CITOYENS DE KONGO DIA NTOTELA a

JONAS SAVIMPI ET ROBERTO HOLDEN SONT DES CITOYENS DE KONGO DIA NTOTELA b