NKUSU LE PERROQUET DE VUVAMU

KULU MBOTE N'EXISTE PAS DANS L'EMPIRE DE KONGO DIA NTOTELA a

KULU MBOTE N'EXISTE PAS DANS L'EMPIRE DE KONGO DIA NTOTELA b