MBEMBA

MBILA MFUMU A NDUNGUNU a

MBILA MFUMU A NDUNGUNU b

MBILA MFUMU A NDUNGUNU c

MBILA MFUMU A NDUNGUNU d

MBILA MFUMU A NDUNGUNU e

MBILA MFUMU A NDUNGUNU f

MBILA MFUMU A NDUNGUNU g

MBILA MFUMU A NDUNGUNU h

MBILA MFUMU A NDUNGUNU i

MBILA MFUMU A NDUNGUNU j

MBILA MFUMU A NDUNGUNU k

MFUMU A NDUNGUNU a

MFUMU A NDUNGUNU b

TUTOMENO SADILA MBILA MFUMU A NDUNGUNU a

TUTOMENO SADILA MBILA MFUMU A NDUNGUNU b

MFUMU MUANDA NSEMI WETI VOVILA BINUANI BIA MFUMU A NDUNGUNU MU NZA a

MFUMU MUANDA NSEMI WETI VOVILA BINUANI BIA MFUMU A NDUNGUNU MU NZA b