KIMPUANZA KIA KONGO DIAKATI

LE GRAND MAITRE MUANDA NSEMI FAIT COMME EMERY PATRICE LUMUMBA A FAIT AU MOIS DE MAI 1960 a

LE GRAND MAITRE MUANDA NSEMI FAIT COMME EMERY PATRICE LUMUMBA A FAIT AU MOIS DE MAI 1960 b