MUKULU WAMOYO

DANS LA CULTURE BANTU QUE SIGNIFIE LE KUA OU LE KA a

DANS LA CULTURE BANTU QUE SIGNIFIE LE KUA OU LE KA b