MFUMU MUANDA NSEMI ARRETE PAR LES FORCES DU MAL

ARRESTATION DE MFUMU KIMBANGU a

ARRESTATION DE MFUMU KIMBANGU b

LE BUKONGO ET LE SACRIFICE DU SAUVEUR a

LE BUKONGO ET LE SACRIFICE DU SAUVEUR b

 

ENTRETIEN DE MFUMU KIMBANGU AVEC LES PRETRES CATHOLIQUES a

ENTRETIEN DE MFUMU KIMBANGU AVEC LES PRETRES CATHOLIQUES b