Mfumu Kimbangu ye Mfumu Muanda Nsemi

NGIAMBILA ZA MFUMU KIMBANGU YE MINDELE MIAKATOLIKA MIATUKA KU KISANTU a

NGIAMBILA ZA MFUMU KIMBANGU YE MINDELE MIAKATOLIKA MIATUKA KU KISANTU b

ENTRETIEN DE MFUMU KIMBANGU AVEC LES PRETRES CATHOLIQUES a

ENTRETIEN DE MFUMU KIMBANGU AVEC LES PRETRES CATHOLIQUES b