NE MAVUEMBA NKOSI

MANTEZOLO EVO YUDA YEKOLE MUANA NZAMBI a

MANTEZOLO EVO YUDA YEKOLE MUANA NZAMBI b