NE MAVUEMBA NKOSI

POURQUOI MANTEZOLO EST DEVENU FOU a

POURQUOI MANTEZOLO EST DEVENU FOU b