NKUA TULENDO (4)

QUI EST LE NKUA TULENDO a

QUI EST LE NKUA TULENDO b