MONO I BUNDU DIA KONGO

BANANI BAVUTUDI KIKONGO KU NIMA a

BANANI BAVUTUDI KIKONGO KU NIMA b