MONO I BUNDU DIA KONGO

BUTA MUANA YE YUNDULA MUANA a

BUTA MUANA YE YUNDULA MUANA b

BUTA_MUANA_YE_YUNDULA_MUANA_a

BUTA_MUANA_YE_YUNDULA_MUANA_b