Nlongi'a Kongo Ne Makandala Ne Muanda Nsemi ye Mfumu Kimbangu

NKUNGA NKEMBO KUA MFUMU KIMBANGU a

NKUNGA NKEMBO KUA MFUMU KIMBANGU b

NKUNGA_NKEMBO_KUA_MFUMU_KIMBANGU_a

NKUNGA_NKEMBO_KUA_MFUMU_KIMBANGU_b