AFFICHE BDM 2

NOYAU INITIAL DE L'UNION DE NTIMANSI DEMARRAGE 2017L - UNION DE NTIMANSI 1L - UNION DE NTIMANSI 2

 

LE PAYS DE NKUA TULENDO 1

LE PAYS DE NKUA TULENDO 2

NTINU'E ZULU YE KIMVUKA KIA NTIMANSI a

NTINU'E ZULU YE KIMVUKA KIA NTIMANSI b

LA PROPHETIE DU ROI DANS L'UNION DE NTIMANSI a

LA PROPHETIE DU ROI DANS L'UNION DE NTIMANSI b

A LA DIASPORA DE L'AFRIQUE CENTRALE a

A LA DIASPORA DE L'AFRIQUE CENTRALE b

LA CONSTRUCTION DE L'UNION DE NTIMANSI a

LA CONSTRUCTION DE L'UNION DE NTIMANSI b

LE CHEF SAINT ET LE PRESIDENT DANS L'UNION DE NTIMANSI a

LE CHEF SAINT ET LE PRESIDENT DANS L'UNION DE NTIMANSI b

LE DEMARRAGE DE L'UNION DE NTIMANSI a

LE DEMARRAGE DE L'UNION DE NTIMANSI b

LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION DE NTIMANSI a

LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION DE NTIMANSI b

LE FONDEMENT MYSTIQUE a

LE FONDEMENT MYSTIQUE b

 

LE PROGRAMME A SUIVRE DANS L'UNION DE NTIMANSI a

LE PROGRAMME A SUIVRE DANS L'UNION DE NTIMANSI b

LES ETATS DE L'UNION DE NTIMANSI a

LES ETATS DE L'UNION DE NTIMANSI b

 

AU PEUPLE DE L'UNION DE NTIMANSI a

AU PEUPLE DE L'UNION DE NTIMANSI b

 

Note : Quelques Kongo Dieto consacrés à L'UNION DE NTIMANSI et au NKUA TULENDO....Ingeta ! Ibobo, Ibobo !