Nkotelo

 

Yenge kieno Batata ye Bayaya

La Loi Sacrée de Bundu dia Kongo (=Minsiku mia Bundu dia Kongo) dit ceci :

- Kesa dia BDK bindamene kala MANZAKI beni mu TUMAMANA mfumu za BDK, ye FUKI beni mu tumamana mingizila, banzenza, bobo bakondolo mvila za Kongo ye Lusansu lua Kongo.

- Kesa de BDK doit être rapide pour obéir aux Autorités de BDK, et non les chiens de l'ennemi qui n'ont pas la Culture Kongo dans leur sang.

A méditer par ceux qui se réclament de Bundu dia Kongo dans la Diaspora !

 Bu ntele !

AUX MAKESA DE LA DIASPORA 1

AUX MAKESA DE LA DIASPORA 2

AUX_MAKESA_DE_LA_DIASPORA_1

AUX_MAKESA_DE_LA_DIASPORA__2

Photo du Bâtiment Officiel du Comité International de Bundu dia Kongo en fin de construction

Batiment du Comité International de BDK en construction